Nordisk dag

Välkommen till en högaktuell konferens som tar fasta på utblickar mot Europa och samarbetet i Norden tillsammans den gröna omställningen och ett nordiskt perspektiv på Fehmarn Bält-förbindelsen.

NordicRail2019_flaggor_1920x1080.jpg

Norden och det nordiska samarbetet tillsammans med den gröna omställningen och EU:s syn på utvecklingen av den nordiska järnvägen är viktiga frågor som tas upp till behandling på konferensen Nordiska dagen. En central fråga är den fasta Fehmarn Bältförbindelsen som förväntas öppna för trafik under år 2029. Då skapas helt nya förutsättningar för den internationella gods- och persontrafiken mellan Norden och Europa. De nordiska statsministrarnas vision att Norden ska vara världens mest hållbara region år 2030 tillsammans med Nordiska rådets förslag att återinrätta ett nordiskt transporministerråd är två frågor som är väsentliga för utvecklingen av hur järnvägen i Norden ska kunna bidra till hållbara transporter. Europeiska transportkorridorer och det nordiska samarbetet på myndighetsnivå är ytterligare två viktiga komponenter för samarbetet över gränserna.

Tid: Onsdag 11 oktober 2023 klockan 11.00–16.00

Plats: Elmia Nordic Rail, konferensrum B3

 
     

>>Anmäl dig här <<

 

Program

Moderatorer: Helena Kyster-Hansen, president i NJS – forum för nordiskt järnvägssamarbete och Mikael Prenler, redaktör och ansvarig utgivare för Nordisk järnbantidskrift

11.00 Välkommen till Nordisk dagAgne Bengtsson, vd Elmia

Utblick Europa

 • EU:s syn på utvecklingen av den nordiska järnvägen – Kristian Schmidt, Deputy Director General DG MOVE (medverkar digitalt)
 • Nordens transportbehov i ett Europaperspektiv – Nils Paul, Svenskt Näringsliv
 • Den gröna omställningen inom transportområdet – Mats Nyblom, fristående debattör
 • Transportkorridorer i Europa – Peter Öhrn, Trafikverket

LUNCH

Utblick Norden

 • Norden – världens mest hållbara region år 2030 – Per-Arne Håkansson, Nordiska rådet
 • Nordregioprojektet om nordisk infrastrukturplanering – Björn Hasselgren, Trafikverket
 • Hållbara transporter I Kvarkenregionen – Tomas Sikström, Kvarkenrådet

PAUS OCH MINGEL

Debatt och diskussion om utvecklingen när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar

Medverkande

 • Thomas Becker, STRING – Planering inför Fehmarn Bält-förbindelsen
 • Linus Eriksson, vd, Øresundsbron – Öresundsförbindelsens betydelse när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar
 • Fredrik Bergsten-Wrede, ScandFibre Logistics – Utveckling av godstrafiken
 • Carl Adam Holmberg, vd Snälltåget, Transdev – Utveckling av persontrafiken

>>Anmäl dig här <<

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Elmia Nordic Rail, Nordiska rådet och NJS – forum för nordiskt järnvägssamarbete.

Nordisk-dag_NJS-ElmiaNordicRail-NR-vit.jpg