Talare:

Välkommen till Nordisk dag

Agne-Bengtsson_Elmia_150x200.jpg

Agne Bengtsson, vd Elmia AB

Sedan 2021 är Agne vd för mässbolaget Elmia AB. Han har en omfattande och lång erfarenhet från transport och kombitrafik genom såväl ledande befattningar som styrelseuppdrag, bland annat som vd för Transab (Lastbilscentral i Jönköping) samt vd för Nässjö Kombiterminal AB. Han har även varit vd/klubbdirektör för hockeylaget HV71 samt är ordförande i Svenska Damhockeyligan.

 

Utblick Europa

Kristian-Schmidt_DG MOVE_150x200.jpg Mats-Nyblom_srjk_150x200.jpg Peter-Öhrn_Trafikverket_150x200.jpg

 

Kristian Schmidt, Deputy Director General DG MOVE (medverkar digitalt)

Mr Kristian Schmidt is Director, Land Transport at the European Commission's Directorate-General for Mobility and Transport since April 2021. He previously held senior management positions at the European Commission, as Director at the Directorate-General for International Development Cooperation (DG DEVCO), as Deputy Head of Cabinet to European Commission Vice-President Siim Kallas and as Deputy Head of Cabinet to EU Commissioner Poul Nielson. His diplomatic career, initiated at the Danish Ministry for Foreign Affairs, includes a posting at the UN New York, serving as EU Ambassador to Uganda and also Burma/Myanmar. 

Nils Paul, expert infrastruktur Svenskt Näringsliv

Nils Paul är infrastrukturansvarig på Svenskt Näringsliv. Han har mångårig erfarenhet av infrastruktur från offentlig förvaltning och näringslivet. Tidigare har han arbetat inom Regeringskansliet med frågor som rör trafik och infrastruktur samt för bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen.

Mats Nyblom, fristående debattör

Mats har en lång erfarenhet inom järnvägsbranschen genom bland annat ledande befattningar inom SJ:s godstransportdivision samt grundare och tidigare vd för Hector Rail. Arbetar nu som fristående konsult och opinionsbildare inom järnväg. 

Peter Öhrn, Chief Coordinator International Trafikverket

Bakgrund: Tidigare Business Development Manager, RushRail. Egen företagare inom logistikkalkyler och Affärsutveckling. Market Manager, ScandFibre. KAM och Projektledare Green Cargo samt manager Svelast/RailCombi.

 

Utblick Norden

Per-Arne-Håkansson_NordiskaRådet_150x200.jpg Björn-Hasselgren_Trafikverket_150x200.jpg Tomas-Sikström_Kvarkenrådet_150x200.jpg

 

Per-Arne Håkansson, Nordiska rådet

Per-Arne har varit riksdagsledamot för Socialdemokraterna sedan 2014. Är ledamot i konstitutionsutskottet och i Nordiska rådet, ordförande i Gränshindergruppen, ledamot i utskottet för tillväxt och utveckling samt ordförande i svensk-brittiska parlamentarkersällskapet. Han har tidigare varit journalist i dagspressen 1984-1998, ombudsman för Socialdemokraterna 1998-2014 och parallellt med detta kommunfullmäktigeordförande bl. a. Tillväxt, utveckling och demokrati är frågor i fokus.

Björn Hasselgren, senior rådgivare Trafikverket

Björn har en omfattande erfarenhet från ledande roller inom transportinfrastruktur-området samt från finansiell sektor, inom Banverket, Trafikverket och Sveriges riksbank. Han arbetar också med forskning om transportsystemets utveckling.

Tomas Sikström, senior rådgivare Kvarkenrådet

Tomas arbetar idag som senior rådgivare för Kvarkenrådet och har tidigare gedigen erfarenhet som planeringschef under 30 år i Umeå kommun, projektledare Urban Design på Umeå Universitet, utvecklingsstrateg Infrastruktur i Umeå AB och vd på Orbede Konsult AB.

 

Debatt och diskussion om utvecklingen när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar

Thomas-Becker_String_150x200.jpg Foto saknas_150x200.jpg Foto saknas_150x200.jpg CarlAdam-Holmberg_Snälltåget_150x200.jpg

 

Thomas Becker, STRING – Planering inför Fehmarn Bält-förbindelsen

Thomas Becker is the Managing Director of the political cross-border organization STRING. Thomas has several years of experience in green tech, climate policy, and sustainable development from both the public and the private sector. He has worked for the Danish government, the OECD, and the UN, including the preparation of the COP15 under the Danish presidency in 2009.

Linus Eriksson, vd, Øresundsbron – Öresundsförbindelsens betydelse när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar

Fredrik Bergsten-Wrede, ScandFibre Logistics – Utveckling av godstrafiken

Carl Adam Holmberg, vd Snälltåget, Transdev – Utveckling av persontrafiken

Carl Adam är ansvarig för Snälltåget sedan 2012. Tidigare har han arbetat som linjechef på Snälltåget, logistik- och inköpsansvarig på Veolia Transport och innan det olika positioner vid lastbilstillverkaren Scania. Carl Adam började på Snälltåget 2011 och innehar en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Luleå tekniska universitet.

 

Moderatorer:

Helena-Kyster-Hansen_NJS_150x200.jpg Mikael-Prenler_Nordisk järnbanetidskrift_150x200.jpg

Helena Kyster-Hansen, President i NJS – forum för nordiskt järnvägssamarbete

Mikael Prenler, redaktör och ansvarig utgivare för Nordisk järnbantidskrift

Mikael Prenler är huvudredaktör och ansvarig utgivare för Nordisk järnbanetidskrift som är Nordens ledande branschtidning inom järnvägsområdet. Han har mer än 40 års erfarenhet från järnvägsbranschen, såväl nationellt som internationellt, och arbetar vid sidan om redaktörskapet som seniorkonsult. Prenler är även engagerad i European Training Center for Railways (ETCR) som arrangerar en årlig internationell järnvägsutbildning i samarbete med College of Europe i Brygge.