Biljetter

Registrera din entrébiljett här


Förregistrering

För att besöka mässan behöver du förregistrera dig innnan ditt besök för att få en kostnadsfri biljett. På Elmia scannar du sedan själv din biljett och går direkt in på mässan.

Förregistreringen sker i två steg och biljetten genereras först efter att andra steget är komplett. I det andra steget uppger du vilket verksamhets- respektive ansvarsområde du arbetar inom.

Om du ska registrera en hel grupp, så tänk på att Tickster har en reservationstid på 20 minuter. Är inte registreringen klar inom den tiden så sparas den inte. Om ni är många som ska besöka mässan, dela därför gärna upp registreringen i flera omgångar för att inte riskera att få börja om.

En biljett - två mässor

Elmia Park går i år parallellt med en annan mässa inom den gröna näringen: Elmia Garden.

Med den biljett som du registrerar till Elmia Park kommer du automatiskt att komma in även på Elmia Garden.

När du kommer till mässan

Du scannar enkelt din biljetts QR-kod direkt från mobilen. När du scannar koden skrivs din besökarbadge ut automatiskt.

Välkommen att inspireras av en grönskande mässa!

Annika Lindskog
Annika Lindskog
Telefon: +46 36 15 22 56
Elmia
Elmia
Telefon: +46 36 15 20 00