Tack för två inspirerande dagar!

Elmia Äldre 2016 är avslutad. Vi tackar alla som har varit med och bidragit till ett lyckat arrangemang. Närmare 1 000 personer som brinner för att våra äldre ska få en bättre tillvaro samlades under Elmia under två dagar.

Under Elmia Äldre har samtal pågått i seminarier och bland utställarna. Frågor har ställts, vi har lyft goda exempel och saker som behöver arbetas vidare med. Det viktigaste är ändå att alla som har varit här har brunnit för att vi ska få en bättre äldreomsorg. Konferensens konferencier Anna Dahl Aslan summerade Elmia Äldre 2016 med orden:
- Kom ihåg att alla kan göra något, stort som smått och inte minst viktigt kom ihåg att krama varandra.

Siffror för Elmia Äldre 2016

Antal deltagare på mötesplatsen har varit: 994 personer
(532 personer torsdagen 7 april och 462 personer fredagen den 8 april.)

Utställare: 34 stycken

Stort tack för i år!