Välkommen till två inspirerande dagar!

Elmia Äldre riktar sig till alla som arbetar med och har intresse av äldrefrågor. Bakom arrangemanget står Elmia i samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping.

Parallellt med konferensen arrangeras en mässa där du kan botanisera ibland produkter och tjänster som underlättar för dig som jobbar inom äldrevård och äldreomsorg. Mässan ger dig en god överblick av dagens utbud på marknaden. Som konferensdeltagare har du fri entré till mässan och posterutställningen, som du även har möjlighet att medverka i.

Varmt välkommen till två intressanta och givande dagar på Elmia i Jönköping den 24-25 april 2018.

 

 

 

Posterutställning

Visa upp dina goda exempel.

Posterutställning

Konferens

Konferensen med äldre i fokus

Konferensprogram

Konferensanmälan

Anmälan till konferensen Elmia Äldre 2018

Anmäl dig nu!

Anmäl dig

Ställ ut

Mässa mitt i äldrekonferensen

Boka monter