Nordens viktigaste järnvägsmässa

Elmia Nordic Rail är utan tvekan Nordens viktigaste järnvägsmässa. Mässan visar upp det senaste inom produkter, innovationer och tjänsteutbud. Konferensen håller hög klass och behandlar de mest aktuella frågorna inom branschen just nu.

Elmia Nordic Rail arrangeras i Jönköping vartannat år. Mässan är den ledande i sitt slag och lockar till sig allt fler internationella gäster. 2015 hade vi fler besökare än någonsin på mötesplatsen och antalet internationella utställare ökade.

Välkommen 10-12 oktober 2017!


Fakta 2015

Antal besökare: 4.124 (4.105 år 2013)

Antal utställare: 341 varav 120 internationella

Antal representerade länder: 19

Antal seminarier: 100

Antal seminarietillfällen: 2 613

Antal deltagare på mötesplatsen: 6 157

 

Vill du ställa ut?

Boka monter på Elmia Nordic Rail 6-8 oktober 2015

Du kan redan nu anmäla ditt intresse för att medverka som utställare 2017.

Ställ ut